4G-groei in Nederland hoogste van Europa

.

Het aantal consumenten dat in Nederland een 4G-verbinding gebruikt is het afgelopen jaar met 192% gestegen. Nederland laat hiermee de hoogste groei zien van Europa. Het aantal SIM-only contracten neemt ook verder toe; bijna 40% van de ondervraagde consumenten heeft deze abonnementsvorm zonder telefoon. Dit concludeert Deloitte in haar Global Mobile Consumer Survey ‘The Smart Mainstream’, die zij jaarlijks uitvoert onder de mobiele consument.

Stop heling

.

Dieven verdienen geld aan de verkoop van gestolen spullen. Het illegaal kopen en verkopen van gestolen spullen noemen we heling. Hieronder vind je tips wat jij kunt doen om heling te voorkomen, waardoor inbraak en diefstal voor de dief niet meer aantrekkelijk is. Dufaco Telecom zal te allen tijde gestolen spullen aanmelden bij Stop Heling.

Inflatiecorrectie/prijsindexatie 2016 KPN

.

Op dit moment wordt op verschillende momenten in het jaar een prijsindexatie (inflatiecorrectie) toegepast op de tarieven van KPN. Om klanten die meer dan 1 abonnement van KPN afnemen een eenduidig overzicht te geven van deze prijsindexatie, stelt KPN deze indexatie uit naar juni 2016. In het vervolg voert KPN dan op 1 moment de prijsindexatie door voor alle abonnementstarieven bij ZM waar dat van toepassing is.